Ukázat navigaci Schovat navigaci

Scorch Blaster

Seznam příkazů a proměnných v konzoli

PříkazTypPopis
aliaspříkazVytvoří alias k příkazu (parametry: Alias Příkaz)
bindpříkazPřiřadí příkaz na klávesu (parametry: Klávesa Příkaz)
bomb_throw_speedproměnnáRychlost házených bomb
bomb_throwup_angleproměnnáÚhel mezi směrem pohledu a směrem, kterým se házejí bomby (ve stupních). Může být mezi 0 (házet rovně) a 90 (házet maximálně nahoru)
centerviewpříkazVycentruje pohled
chat_messagesproměnnáMaximální počet posledních zpráv zobrazených v hlavním okně
chat_timeoutproměnnáJak dlouho jsou zprávy zobrazeny v hlavním okně (milisekund)
clearpříkazVymaže konzoli
clear_historypříkazVymaže historii příkazů pro konzoli
cmd_autostartproměnnáPříkaz spuštěný při startu programu, po nahrání konfiguračních souborů
connectpříkazPřipojí se do síťové hry (parametr: hostname[:port])
console_alphaproměnnáPrůhlednost konzole
console_font_alphaproměnnáPrůhlednost fontu konzole
console_heightproměnnáVýška konzole (relativní k výšce obrazovky)
console_history_sizeproměnnáPočet zapamatovaných příkazů historie
console_logproměnnáPokud je zapnuto, všechny zprávy na konzoli jsou také zapisovány do souboru (viz proměnná console_logfile)
console_logfileproměnnáZapisuje všechny zprávy na konzoli také do daného souboru (pokud console_log je zapnuto)
disconnectpříkazOdpojí se od hry (Volitelný parametr: zpráva pro server)
echopříkazVypíše řetězec na konzoli (parametr: řetězec)
execpříkazSpustí skript (parametr: jméno souboru)
flyproměnnáPokud je nastaveno na 1, hráč může létat
font_xproměnnáX velikost konzolového fontu v pixelech
font_yproměnnáX velikost konzolového fontu v pixelech
fovproměnnáúhel pohledu
fraglimitproměnnáLimit skóre (počet fragů)
gammaproměnnáGamma korekce (NEFUNGUJE)
generate_2dpříkazvygeneruje 2d krajinu (parametry: X Y Výška)
generate_3dpříkazvygeneruje 3d bludiště (parametry: X Y Z Corner)
glinfopříkazZobrazí informace o OpenGL
gravityproměnnáGravitace
groundcontrolproměnnáTyp ovládání hráče (quake-like/6DOF)
helppříkazVypíše stručnou nápovědu k příkazu nebo k proměnné (parametr: jméno proměnné nebo příkazu)
killserverpříkazPřestane přijímat síťová připojení a odpojí všechny hráče (volitelný parametr: zpráva pro hráče)
list_classpříkazVypíše všechny classes včetně počtu referencí
list_funcpříkazVypíše všechny funkce objektů
list_modelpříkazVypíše všechny modely včetně počtu referencí
list_netpříkazVypíše všechny otevřená a naslouchající síťová spojení
list_objpříkazVypíše všechny objekty ve hře
list_soundspříkazVypíše všechny nahrané zvuky
listenpříkazZačne přijímat síťová připojení (volitelný parametr: port)
loadpříkazNahraje novou mapu v .b4d formátu (parametr: jméno souboru)
mappříkazNahraje novou mapu v .map formátu (parametr: jméno souboru)
menupříkazVyvolá menu (parametr: jméno menu)
menu_addpříkazPřidá menu s daným jménem a definicí (parametry: Jméno Definice)
menu_bindpříkazZobrazí menu, kde lze překonfigurovat klávesy
menu_delpříkazSmaže menu s daným jménem (parametr: Jméno)
menu_listpříkazVypíše všechny menu registrované ve hře
mouse_unlockproměnnáUmožní myši opustit okno, nebo ji držet uprostřed okna a tím umožňit mouselook.
namepříkazVypíše, nebo změní přezdívku používanou v síťové hře
net_scanpříkazProhledá lokální síť na bězící servery na daném portu (nebo defaultním portu, pokud není žádný specifikován). Výsledky jsou vypsány do konzole.
noclipproměnnáPokud je nastaveno na 1, netestují se kolize
pausepříkazZastaví/znovu pustí hru
player_addpříkazPřidá člověkem řízeného hráče do hry
player_killpříkazOdstraní hráče s daným číslem ze hry (parametr: číslo, last= poslední hráč)
player_listpříkazVypíše seznam hráčů ve hře
player_nextpříkazPřepne se na dalšího hráče
player_prevpříkazPřepne se na předchozího hráče
player_setnumpříkazNastaví počet hráčů. Přidá, či odebere hráče dle potřeby (parametr: počet hráčů)
player_usepříkazPřepne na hráče s daným číslem (parametr: číslo)
ppospříkazVypíše pozici hráče ve hře
quitpříkazUkončí hru
r_clipbackproměnnáořezávání pohkledu - daleká vzdálenost
r_clipfrontproměnnáořezávání pohkledu - blízká vzdálenost
r_fog_colorproměnnáBarva mlhy
r_fog_distanceproměnnáVzdálenost mlhy
r_fpsproměnnázobrazování FPS informací
r_skyboxproměnnáZapnutí/vypnutí skyboxu
r_skymappříkazZmění skybox (parametr: jméno skyboxu)
r_vidmodepříkazZmení video mód (NEFUNGUJE)
r_ztrickproměnnáPoužití triku na nemazání z-bufferu (snižuje přesnost z-bufferu)
savealiasespříkazUloží aliasy do daného souboru (parametr: jméno souboru)
saveallconfigpříkazUloží veškerou konfiguraci hry do standardních souborů
saveconfigpříkazUloží konfiguraci hry do daného souboru (parametr: jméno souboru)
saypříkazpošle zprávu všem připojeným hráčům (parametr: zpráva)
screenshotpříkazSejme obrazovku a uloží ji v targa formátu (nepovinný parametr: jméno souboru)
sensitivityproměnnáCitlivost myši
sensitivity_hproměnnáHorizontální citlivost myši
sensitivity_vproměnnáVertikální citlivost myši
servernameproměnnáJméno serveru posílaného hráčům při síťové hře
silentproměnnáZapnutí/vypnutí extra informací na konzoli
snd_volumeproměnnáHlasitost zvuku
speedproměnnáRychlost pohybu hráče na zemi
speed_airproměnnáRychlost pohybu hráče ve vzduchu
survivalproměnnáPokud je nastaveno na 1, nikdo se nemůže respawnovat(survival mód)
tex_flushpříkazUvolní z paměti textury, jež mají počet referencí roven nule (nepoužité textury)
tex_listpříkazVypíše všechny textury včetně počtu referencí
unaliaspříkazSmaže alias k příkazu (parametr: Alias)
unbindpříkazSmaže přiřazení příkazu na klávesu (parametr: Klávesa)
unbindallpříkazSmaže všechny přiřazení kláves
versionpříkazZobrazí verzi programu
window_xproměnnáX velikost herního okna v pixelech
window_yproměnnáY velikost herního okna v pixelech
Celkem 92 příkazů a proměnných