Ukázat navigaci Schovat navigaci

Scorch Blaster

Návod ke hře

Nároky na hardware a software

Minimální doporučená hardwarová konfigurace : Windows :
Jsou potřeba Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP či novější s nainstalovanými OpenGL ovladači s podporou hardwarové akcelerace.
Všechny ostatní potřebné knihovny jsou dodávány spolu s aplikací.

Linux :
Musí být nainstalovány tyto knihovny:
Hra vyžaduje ke svému spuštění systém XWindow s podporou OpenGL.

Instalace hry - windows

Rozbalit soubory sb_data.zip a sb_win32.zip do jednoho adresáře.

Spuštění hry - windows

Z adresáře, kam jste hru rozbalili spusťte b4d.exe

Instalace hry - linux

Rozbalit soubory sb_data.zip a sb_linux.zip do jednoho adresáře.

Spuštění hry - linux

Z adresáře, kam jste hru rozbalili spusťte soubor b4d
Pokud hra nepůjde spustit kvůli chybějícím funkcím v libopenal.so, rozbalte sb_oalib.tgz v adresáři / a přepište stávající knihovnu. K tomuto budete potřebovat práva roota. Nebo můžete požádat administrátora, aby nainstaloval novější OpenAL.

Ovládání hry

Ve stavovém řádku na spodu okna hráč vidí počet fragů (jeho skóre), počet vlastních smrtí (obojí vlevo), aktuálně zvolenou zbraň (uprostřed) a zdraví (vpravo) - 100 je plné zdraví, 0 (nebo méně) je smrt.
Ovládání lze kompletně předefinovat v menu a lze mít libovolný počet kláves přiřazený na jednu akci.
Aktuálně nadefinované ovládání si lze prohlédnout a případně i změnit ve hře po stisknutí klávesy F8. Zde je pak několik záložek, mezi nimi se pohybujeme pomocí šipek vlevo a vpravo, šipky nahoru a dolů se pohybují mezi položkami.
V záložce Advanced jsou obecné klávesy, které nejsou závislé na hráči a jejich význam je následující:
FunkcePopis
ScreenshotSejme obrazovku hry a uloží ji do souboru ve formátu Targa
PausePauza - zastaví, či znovu spustí chod hry
Keybindings menuZobrazí menu, kde lze definovat klávesy
Main menuZobrazí hlavní menu
Exit gameUkončí hru
Add playerPřidá nového hráče do hry
Remove last playerOdstraní posledního přidaného hráče ze hry
Switch to next playerPřesun na dalšího hráče
Ovládání v záložce Active Player se vztahuje na aktivního hráče, kterého lze přepínat pomocí klávesy definované v záložce Advanced jako Switch to next player, defaultně je to TAB. Aktivní hráč jako jediný se také rozhlíží pomocí pohybu myši, ostatní hráči se ovládají pouze pomocí klávesnice.
V záložkách Player 1Player n (kde n je číslo nejvyššího hráče s nastaveným ovládáním plus jedna) je pak ovládání jednotlivých hráčů. Jejich počet je omezen pouze tím, kolik lidí je schopno se rozumně vejít k jedné klávesnici, což je cca 4 až 7, nicméně ve hře lze mít hráčů mnohem více, akorát je nelze rozumně u jednoho počítače ovládat.
Význam kláves v ovládání hráčů je následující:
FunkcePopis
Turn leftOtáčení hráče doleva
Turn rightOtáčení hráče doprava
Look upOtáčení pohledu hráče nahoru
Look downOtáčení pohledu hráče dolů
ForwardPohyb směrem vpřed
BackPohyb směrem vzad
Strafe leftÚkrok doleva
Strafe rightÚkrok doprava
Move upPohyb nahoru
Move downPohyb dolů
Throw bombHodit bombu
Next WeaponPřepnutí na další typ bomby
Previous WeaponPřepnutí na předchozí typ bomby
Na jednu akci lze přiřadit libovolné množství kláves, nicméně vidět jsou pouze první čtyři. Pokud přiřadíte na nějakou akci klávesu, která je již použita jinde, zobrazí se vám varování, na co byla předtím tato klávesa použita.

Konzole: klávesou ~ (tilda, umístěna vlevo vedle klávesy 1) lze spustit konzoli, do které lze psát příkazy. Stejnou klávesou se konzole i vypíná. Seznam příkazů, včetně jejich popisu, je v dokumentu Seznam příkazů pro konzoli, dále můžete použít v konzoli příkaz help jehož parametrem je jméno proměnné či příkazu, ke kterému chcete vypsat stručnou nápovědu.
Některé z těchto příkazů jsou proměnné. Pokud je napíšete bez parametrů, vypíše se aktuální hodnota proměnné (např. fov), pokud je napíšete s parametrem, změníte tak jejich hodnotu (např. fov 90 nastaví proměnnou fov na 90).
Klávesa TAB v konzoli má funkci autocomplete - pokud napíšete část příkazu nebo proměnné, doplní vám její název, případně nabídne více možností, pokud na stejný řetězec začíná více příkazů, či proměnných a nelze doplnit název jednoznačně.
Šipka nahoru a dolů má funkci pohybu v historii - můžete se tak pohybovat historií již spuštěných příkazů a eventuelně je spouštět znova, či je před jejich spuštěním ještě opravit.
PageUp a PageDown pak listují výpisem konzole - pokud něco na konzoli odjede mimo obrazovku, můžete si to opět prohlédnout.

Princip hry

Hra se odehrává v aréně, kde se několik protivníků snaží zabít ty ostatní. K tomu jim slouží bomby, které lze házet.
Bomby ovšem nejen ničí protivníky, ale mohou i likvidovat některé zdi. Pokud vybuchne jedna bomba blízko druhé, přivede tu druhou k explozi, pokud je tedy blízko sebe více bomb, vyvolá exploze jedné z nich řetězovou reakci a takto pak vybuchnou všechny bomby.

Módy hry:
Deathmatch: Jde o to, nahrát co nejvíc bodů, za každého zabitého protivníka je bod, za sebevraždu je mínus bod, za vlastní smrt způsobenou soupeřem se body nestrhávají ani nepřidávají. Protivníci se po smrti znovu oživí na náhodném místě na mapě (respawnují se). Lze nastavit fraglimit (počet bodů nutný k vítězství)
Survival: Vyhrává ten, kdo přežije jako poslední a nerozhoduje tedy kdo koho zabil.

Zbraně:
Bomb: černá bomba, lze ji házet, odráží se od stěn. Dobře mířená trefa (pokud exploduje blízko hráče) zabíjí jednou ranou. Detonátor bomby nereaguje na náraz, ale je časovaný a vybuchuje po 3.5 sekundách.
Sticky Bomb: zelená bomba, stejně silná jako klasická, nicméně neodráží se od stěn.

Popis menu

New Game: spustí podmenu pro výběr nové hry, v něm lze vybrat jednu ze tří map, poté následuje další podmenu na volbu počtu hráčů a poté se spustí podle těchto voleb nová hra.
Keybindings: spustí menu, kde si lze prohlédnout nastavení kláves (přiřazení kláves na akce) a hlavně toto nastavení i změnit.
Setting:Zde jsou dvě podmenu, v prvním, označeném Fraglimit lze nastavit skóre potřebné k výhře, v druhém, označeném Game mode lze nastavit mód hry (Deathmatch, nebo survival)
Exit: ukončí hru